تازه های خبری:

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 6 خرداد 1397 Sunday 27 May 2018 12 رمضان 1439

آخرین اخبار سایت

اول اقناع بعد ابلاغ

فرصتی که نباید به تهدید تبدیل شود

سايت ويراسايت ويرا - نگاهی مسئولانه به افزایش تعداد نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی و نحوه اعمال آن عالم سیاست ،ملک متلون و متنوعی است که چون توبره عطار و انبان اخیار،حاوی انواع روئیدنیها و رستنیها،دانستنیها و داشتنيها و گلهای بهاری و یخ بندیهای زمستانی است .

در این سرزمین صاف و ساده و سر سبز ،سختی و صعوبت ،پستی و پیچیدگی و فریب و فرهیختگی موج میزند.

شاهراه سیاست ،ریلی است که درعین روشنی وروانی،دارای دود و درد و دست اندازهای زیادی است که در صورت غفلت، سمند چموش چا بکی و چالاکی را بر زمین میزند وبدست شکست می سپارد.

در ملک سیاست ، صداقت گرچه لازم است ، اما کافی نیست وبرای ماندگاری در آن، باید بر اسب ذکاوت سوار شد ، پرچم پختگی را بدست گرفت،ابزارجنگ را مهیا و بیرق صلح را نیز به اهتزاز درآورد .

در این جاده جهش و جذاب،کسانی به خط پایان میرسند که بر ستون پایداری بچرخند،با دست دارنگی بگیرند،چشم تیزبین را فعال کنند ،فکر فرار را مهار و گوش گلشنی را نیز حساس نمایند.

درغوغای ملک سیاست ، اجزای متفاوت ، ابزار متکثر و قوای مستقلی وجود دارد که مهم‌ترین آن ، مجلس شورا اسلامی و یا پارلمانی است که به حکم و آرای مستقیم مردم این ملک شکل میگیرد و به نشو نمای خود میرسد .

مجلس جایی است که ریل رونده و مسیرحرکت نظام اجرایی را مهیا و مستحکم و به امیر اجرا (دولت) فرمان میدهد تا طریق ترقی را طی کند وخود نیز براین فرایند، نظارت مینکند تا به سلامت به مقصد مورد نظر برسد.

درمجلس شورای اسلامی،درکنار تخصص وتعهد و شایستگیهای شاخص فردی و لابی و رایزنی نمایندگان،مردم ، آراء و اراده جمعی وکلا حرف اول میزنند و بر راس این هرم حساس و مرتفع خودنمایی میکند.

در این مکان مهم و اثرگذار، استانهایی موفق‌ترند که رای آنان ، درعین کیفیت ، از کمیت بیشتری بر خوردار باشد ولذا بلاد بزرگ و کلانشهرهای کبیر،بواسطه تعداد زیاد نمایندگان ،همواره برند موفقیت را تصاحب کرده و زود تر ازدیگران به نقطه مورد نظر میرسند و جام پیروزی را به منزل می‌برند.

استان ایلام در طول تاریخ سیاسی ودوران شکل گیری مجالس قانونگذاری، یکی از مناطقی است که بخاطر کمترین آراء و پائین ترین کرسیهای مجلس ،در تصویب قوانین راهگشا و تصاحب امتیازات و امکانات مورد نیاز خود، در قعر جدول قرار داشته ،محکوم به عقب ماندگی بوده و بر روند تند و شتاب خارق العاده کاروان توسعه دیگر استانهای کشور، حسرت میخورده و اشک آزردگی بر گونه تاریخ تلخ خود جاری کرده است .

نتیجه این روند حسرت‌زا و خرمان افزا درکنار دیگر عوامل و زمینه ها ی ناکامی،تحمیل درد مزمن و نامیمون محرومیت و فاصله بسیار زیا در این استان مرزی با دیگر استانها ی همجوار است که سیمای سبز آن را مکدر و قد رعنای این نقطه مرزی را تسلیم خمودگی وخاموشی و خراشیدگی کرده است .

حال که بر اساس قانون اساسی وتصمیم متولیان امر، قرار است یکنفر به جمع نمایندگان استان ایلام افزوده شود و تعداد کرسیهای ما در به رستان ایران به عدد (4)برسد و اندکی به امتیازات ملی ما افزوده گردد ، امید و اعتماد و اتقان ، فضای دلمان را می نوازد واین خبر مسرت‌بخش، ما را به آینده امیدوارتر کرده است ،اما حرف و حدیث و گفت و شنودهای مختلفی در سازماندهی و تقسیم حوزه های انتخابیه و در کل نحوه توزیع این امتیاز وسرشکن کردن آن برسهم ناچیز اراده مردم استان در مرکز کشور، فکر مردم را مشوش و فضا ی ذهنی حوزه های انتخاباتی در سطح استان را به نوعی نگران کرده است.

طرح اولیه ونخستین، پیشنهادهایی برای نحوه اعمال این تغییر و تحول تقنینی در استان ایلام به شرح ذیل ارائه شده که تاکنون واکنشهای اجتماعی منفی زیادی در افکارعمومی مردم درپی داشته است که باید مد نظر تصمیم گیرندگان قرارگیرد.

پیشنهادها اولیه برای اعمال این تغییرات

1-      شهرستان سیروان از حوزه شمال منتزع و به حوزه جنوب الحاق شود وهمراه با شهرستا‌نهای دره شهر-بد ره-آبدانان ودهلران دو نماینده را به خود اختصاص دهند.

2-      شهرستانهای بدره- دره شهر و آبدانان کما فی السابق باهم بمانند و تحت یک حوزه انتخابیه فرعی عمل کنند و یکنفر نماینده برای خود برگزینند.

3-      شهرستا نهای دهلران، ملکشاهی و مهران بعنوان یک حوزه مستقل دارای یکنفر نماینده باشند.

تا بحال آنچه که بگوش میرسد،واکنش منفی مردم نسبت به این پیشنهادات است و لزوم تجدید نظر تصمیم سازان رادر این زمینه جدی و حتمی کرده است .

بایک غور جزیی درتولیدات و تصورات تازه مردمی، پیشنهادات دیگری نیز به شرح ذیل برای اعمال این تغییرات ارائه شده که به یکبا ر خواندنش می ارزد.

1-شهرستانهای ایوان-شیروان چرداول ،بدره وسیروان با توجه به پیوستهای فرهنگی ، یک نماینده –ایلام – مهران وملکشاهی نیز با هما ن ویژگی بالا ، دونفر نماینده – د ره شهر – آبدانان و دهلران نیز یک نفر نماینده برای خود بر گزینند.

2- شهرستانهای دره شهر- بدره- آبدانان – دهلران و ملکشاهی با عنایت به همجواری و پیشینه مشارکتهای سیاسی وفرهنگی قبلی بعنوان حوزه حنوب ، دونفر نمایند ه به خود اخنصا ص دهند.

به هرجهت که این تغییر درسطخ استان ایلام بخواهد صورت عملی پیدا کند ،باید ملاحظات ذیل توسط مدیران ومتولیا ن این امر بسیا ر مهم وسر نوشت ساز به جد و حساسیت تمام مراعات شود.

1-      هم مردم محترم و عا قل و فرهنگ مدارومنطق محور وهم مدیران اجرایی و تقنیتی و نظا تی وحاکمیتی ،باید در اوج امساک ومسئولیت پذیری بکوشند که این فرصت شیرین وطلایی، خدای نکرده به یک تهد ید وتخاصم و تخریب و تردید مخرب تبد یل نشود.

2-      مجریان و لایه های بالادستی نظام ، قبل از اجرایی شدن این تصمیم ، حتما از نظرات و تجارب بزرگان ، فرهیختگان ،دلسوزان، اصحاب رسانه و قلم و دغدغه مندان استان وآحاد جامعه نهایت استفاده را بنمایند و پس از اقناع افکار عمومی ، به ابلاغ و اجرای این تصمیم اقدام کنند .

3-      اضافه شدن یکنفر به وکلای مردم ، امتیازی است که متعلق به همه مردم استان است ، انتظار این است که وزن و برکت و بذل بهاری آن ،در اوج عدالت و حساسیت ، به هردو حوزه سرشکن شودتا مایه شکر گذاری و سرورو نشاط اجتماعی گردد.

4-      درطی این فرایند و نهایی شدن آن،پیشینه تاریخی،پیوستهای فرهنگی، قرابتهای اجتماعی ،حساسیتهای سیاسی و منافع ملی و استانی به دقت و ظرافت لحاظ شود و مطمح نظر قرارگیرد تا به حول و قوه الهی، این هدیه مبارک ومیمون ، کام مردم استان را شیرین کند .

5-      بعنوان مثال مردم دو شهرستان آبدانان و دهلران از چند صده گذشته تا بحال در تمام شاخصهای ملی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی ، قرابت فامیلی ، فرهنگ و سنن، ایاب و ذهاب ، ارتباطات فردی و خانوادگی ،غم وشادی ،داد وستدهای اقنصادی، شیرینی و تلخی روزگار و صدها مورد و مصداق دیگر، با هم عجین شده بطوریکه همه روزه بخش زیادی از اوقات انان جهت شرکت در مجالس سور و سوز در منازل همدیگر سپری میشود، که بنابراین،هر گونه تصمیمی که اجرای آن منجر به تفکیک و تجزیه و انتزاع وجدایی این مردم از همدیگر باشد ،غیر قابل اجرا و با واکنش منفی و مخالفت مردم این دو شهرستان مواجه خواهد شد .

ولذا این موضوع بسیا ر مهم ومولفه قابل قبول ومنطقی که ریشه درعمق جا ن وروح ووجود مردم دارد با ید قبل از هرگونه اتخا ذ تصمیم ، در راس ملاحظات مسلم مدیران عزیز استان و کشور قرار گیرد.

با تشکر از بذل توجه رهبری معظم انقلاب اسلامی ، دولت کریمه تد بیر و امید و سایر خادمان و دلسوزان این نظام الهی ،امید واریم که با سعه صدر وتدبیر و تلاش هوشمندانه مدیران محترم و صبر و بردباری و مساعدت ومشارکت عالمانه مردم، در آینده نزدیك شاهد به روز رسانی و اجرایی شدن این تحول بزرگ پارلمانی در استانمان باشیم و همه باهم از این لطف و مرحمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره مند شویم .

چنین با د

سید حرمت الله موسوی مقدم

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group