در پی اعتراض‌های نامزدهای شورا

نتایج انتخابات شورای شهر ایلام و اماها و اگرها

  • پرینت

سايت ویرا- پس از اعلام نتایج انتخابات شورای شهر تعدادی از نامزدهای شورای شهر ایلام که خود را برنده‌ی انتخابات می‌دانستند به نحوه برگزاری و نتیجه‌ی بدست آمده انتخابات اعتراض نمودند‌.

در ابتدا بایستی اذعان داشت هدف از برگزاری انتخابات شورهای شهر به صورت الکترونیکی در کل کشور به حداقل رساندن میزان خطا و تاثیر عوامل انسانی در فرایند برگزاری انتخابات و مخفی ماندن آرای مردم بود ولی این امر به دلیل تاثیر مستقیم کاربران اجرایی انتخابات در ثبت آرا در صندوق‌های الکترونیکی که ناشی از عدم آموزش لازم به مردم برای چگونگی استفاده از صندوق الکترونیکی رای بود محقق نشد و حتی می‌توان گفت عوامل اجرایی به نسبت صندوق‌های سنتی و اخذ رای با تعرفه، از رای مردم بیشتر اطلاع داشتند.

همین عامل یکی از اصلی ترین دلایل معترضان به نتیجه‌ی انتخابات شورای شهر در ایلام است. به نظر می‌رسد آنها به نحوه‌ی رای گیری و امکان دخالت عوامل اجرایی پای صندوق در هنگام ثبت کد نامزدها، عدم آموزش کافی استفاده از صندوق‌های الکترونیکی رای قبل از رای گیری به مردم و اختلال در رای‌گیری توسط دستگاه الکترونیکی شکایت داشتند.

آنها همچنین خواستار بازشماری صندوق‌های اخذ رای شدند که هرچند این امر در شهر ایلام در چند صندوق انجام شد اما این اعتراضا‌ت همچنان ادامه دارد.

خرید و فروش رای در شهر ایلام و در نزدیکی صندوق‌های اخذ رای قابل رد نیست اما عدم برخورد لازم با افراد متخلف توسط عوامل اجرایی انتخابات نیز غیر قابل چشم پوشی است.

حال به این اوصاف و به دلیل اینکه جمع کثیری از نامزدهای شورای شهر ایلام به نحوه و نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشتند، سایت خبری ویرا یک نظرسنجی عمومی را منتشر كرد و امیدوار است که در نهایت نامزدهای شورای شهر و عوامل اجرایی انتخابات و هیات نظارت همواره مطیع قانون باشند و اگر اعتراضی نیز وارد است با اقناع معترضان با مدارک و استدلال پاسخ آنها را بدهند و همه به قانون گردن نهند.

معتقدیم تقلب در انتخابات شورای شهر ایلام وجود نداشته ولی تخلفات و شبهاتی وجود داشته است که بایستی عوامل اجرایی و نظارت بر انتخابات به آنها پاسخ دهند‌ و برگزاری این نظرسنجی در همین راستاست.