🔹سایت ویرا - امروز خبری به دستم رسید که شاید شما هم شنیده باشید یا یکی از همان کارمندانی باشید که تلخند مذکور به افتخار شما تدارک دیده شده و نشان می دهد که یک ایرانی و ایلامی همواره از تهدیدها فرصت می‌سازد.

🔹کارمندان دستگاه‌های اجرایی بیشتر وقت خود را در تفرج‌گاه‌های اطراف شهر ایلام سپری می‌کنند در حالی که همکاران آنها فکر می‌کنند اکنون در بیمارستان بستری هستند و رنج و عذاب این ویروس را تحمل می‌کنند و صدای سرفه‌های خشک آنها پرستار را فراخوان نموده است. 🔹همکاری به مانند درخواست اسحاق جهانگیری که برای کاهش گرانی‌ها طلب دعا می‌کند از همکار دیگر دعای سلامتی طلب می‌کند و همکار به همکار مسئولیت‌پذیر خود درود می‌فرستد و دعا می‌کند هر چه سریعتر بر این ویروس کرونا غلبه کند . 🔹اما غافل از اینکه کارمند نیمه محترم از مرخصی استحقاقی! استفاده می‌کند و در شرایطی که تبرش را در جعبه خودرو گذاشته است به تفرج‌گاه‌های اطراف شهر می‌رود و هیزم و آتش و سپس بساط جوج می‌پراکند. 🔹هرچند گوش کرونا کر مراکز اخذ تست کرونا همه از سلامت کامل جسم و روح و نفس و تیزی شامه پشت ماسک برخورداند و بعید است که کارمندی مانند دریافت طول‌درمان‌های نسبتاً کشکی که از دیرباز مد شده است و هیچ‌گاه از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد، بتواند بدون معاینه و تست اعلام کند که کرونای کارمندان مورد مناقشه مثبت است اما ما حرف مفت زدیم و خواستید باور کنید و خواستید باور نفرمایید. 🔹هستند کارمندانی که به بهانه کرونا از محل کار خود یک بار دیگر واژه "جیم" را وارد ادبیات اداری استان نمودند و مشخص شد کارمند گرانقدر حضور و عدم حضورش خیلی مهم نیست و آنچه به جایی نرسد ارباب رجوع است. 🔹در این بین هستند کارمندانی که برای یک اضافه‌کار حاضرند کرونا و آنفولانزا و سایر میکروب‌ها و ویروس‌‌های احتمالی را به مانند قالیباف رئیس مجلس در محل کار خود شکست دهند و کیست بدون اضافه کار این عزیزان عاشق خدمت را روانه منزل نماید. 🔹آیا بهتر نبود در شرایطی که ماسک بر چهره داریم دولت برای کاهش مرخصی‌های استحقاقی و جلوگیری از پدیده‌ی "دور زدن" مدیران، ادارات را تعطیل می‌کرد؟! 🔹براستی آن کارمند عزیز که همزمان توانسته است همکار و مدیر مربوطه را شکست دهد آیا اگر کرونا سراغش را گرفت می‌تواند در یک نبرد برابر بدون حضور تماشاگر در آی‌سی‌یو شکستش دهد؟((: @weerair