✔️بانک قرض الحسنه مهر ایران جریمه دیرکرد را در امور عام المنفعه هزینه می کند

🔹ویرا- مرتضی اکبری مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خبر داد: این بانک برای نخستین بار در سطح کشور، وجوه دریافتی بابت جریمه دیرکرد را در امور عام المنفعه صرف خواهد کرد.

🔹وی یادآور شد: این بانک پیش از این نیز در حوزه مسئولیت های اجتماعی فعالیت جدی داشته است، بیمه حوادث 500هزار خانه روستایی در سه استان محروم کشور و ساخت 100واحد مسکونی برای سیل زدگان برخی از اقدامات این بانک در این حوزه بوده است .