✍️ویرا- شهرام مامی - روان شناس خبر تلخ و سنگین است.اتفاقی غم انگیز و بهت آور اول صبح یکشنبه به عادت مألوف دست به صفحه فضای مجازی و جستجوی دیگر بار اخبار کشور و استان؛ پدری دو فرزند و همسر و خود را کشت!!!؟؟؟ ❌دلیل هرچه باشد، دردناک ترسناک و شوک آور است.

⭕️وقوع قتل پدیده ای ناخوشایند و دردناک است و خودکشی از قتل دردناک‌تر !

🔹حضور دوگانه قتل و خودکشی را در ادبیات علمی خود - دگر کشی می گویند و این پدیده علاوه بر آسیب جدی به روان جامعه ذهن بسیاری از متخصصان را نیز درگیر می کند. سؤال‌های بی جواب زیادی در ذهن ایجاد می‌نماید. که روح و روان جامعه را به خود درگیر می کند.

پدیده خود - دگر کشی نسبت به قتل و خودکشی عملی دردناک‌تر و غم انگیز است.و دردناک‌تر که قربانی فرزندانی دلبند که دوستشان میداریم و عاشقانه در کنارشان زیسته ایم!؟ هیچ قضاوتی برای زوایای پنهان چنین پدیده های نداریم و تنها همزاد پنداری تک تک افراد جامعه است که روانمان را سخت آزرده و گاه مأیوس و نگرانمان می کند.

🔹در این مجال جایی برای علت شناسی نیست( هرچند علت ها چند وجهی است) و نیز قابلیتی برای پاسخ و راهکار نیست. اما کمی به خود و جامعه دقت کنیم، در می یابیم این روزها آستانه سطح تحمل به دلایل مختلف پایین آمده است. تاب آوری و خودکنترلی افراد و برخی دیگر از مهارتهای زیستن در جامعه ی ما فرهنگ سازی و نهادینه نشده است. 🔹وجود آسیب های متعدد روانی (اضطراب ، افسردگی و نا آمیدی) و نیز تجمیع عوامل استرس زا ( بیماری کرونا ، مشکلات اقتصادی ) و عدم خودکنترلی (عدم آموزش و فرهنگ سازی) می تواند ترکیب سه گانهٔ ناخرسندی برای پیدایش چنین رفتارهای در جامعه باشد.

🔹هرچند تلخ است که بگوییم اما ممکن است این روزها شاید شاهد پدیده های اینچنینی باشیم. روان جامعه را دریابیم زنگ خطر است! رسانه ها و متخصصین تلاشی باید ! امید بکارید. @weerair