ایلام - معاون توسعه پیشگری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی ایلام گفت: نوجوانان و زنان این استان فصل تابستان امسال در طرح مشارکت اجتماعی شرکت خواهند کرد.

فروزان افسرده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: این طرح با هدف ارتقا توانمندی های نوجوانان و زنان در زمینه شیوه های همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت این دو قشر در موسسه ها و مراکز غیر دولتی فصل تابستان اجرا خواهد شد.

وی با ذکر اینکه مشارکت زنان در این طرح برای نخستین بار بوده، ادامه داد: در طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال به تعداد ۱۹ گروه ۲۰ نفره از نوجوانان دختر و پسر و در طرح زنان نیز گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال در ۱۵ گروه ۲۰ نفره در سراسر استان زیر پوشش قرار خواهند گرفت.

معاون توسعه پیشگری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی ایلام ارتقا توانمندیهای زنان و نوجوانان، افزایش شناخت نسبت به مسایل و آسیبهای اجتماعی زنان و نوجوانان، اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کار گروهی، افزایش مهارت های کار گروهی و مشارکتی، ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت های مشارکتی در محله ها توسط موسسات و مراکز غیر دولتی، ارتقا توانمندی های زنان و نوجوانان در زمینه شیوه های همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت زنان و نوجوانان در موسسات غیر دولتی را از جمله اهداف این طرح برشمرد.

به گفته افسرده، این دو طرح از طرح های پیشگیری سازمان بهزیستی است که از طریق مشارکت اجتماعی نوجوانان و زنان در جهت شناسایی، کاهش و برطرف نمودن آسیب ها و مشکلات آن ها توسط خودشان انجام می شود.

وی با ذکر اینکه مشارکت اجتماعی و ظرفیت سازی برای جلب حمایت و نیز توانمندسازی مخاطبان و ذینفعان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی می تواند موجب افزایش کارایی و اثر بخشی شود، افزود: این رویکرد بویژه در گروه سنی نوجوانان به دلیل تاثیر همسالان بر یکدیگر علاوه بر اینکه زمینه ارتقا دانش و آگاهی آنان را فراهم می کند، توانمندی و ظرفیت لازم برای ترویج پیام های پیشگیری، شناخت مسایل، مخاطرات و چالش های اولویت دار و در نتیجه ارایه راه حل های خلاقانه برای حل مسایل و طراحی پروژه های کوچک همیاری به منظور اجرا در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را برای نوجوانان موجب می شود.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی ایلام یادآور شد: این طرح ها از طریق حضور تسهیلگر آموزش دیده در گروه های محلی صورت می پذیرد./ایرنا