ایلام - معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: با توجه به ظرفیت های ورزشی به لحاظ ژنتیکی و علاقمندی در ایلام باید ظرفیت های قهرمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد و شاهد معرفی قهرمانان بیشتری در استان باشیم.

بنیامین شکوه فر روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان ایلام اظهار داشت: این ظرفیت های ورزشی باید با ایجاد زیرساخت های مناسب مورد توجه قرار گیرد و مجموعه زیرساخت ها نیز با دقت بیشتری نسبت به این مسئله نگاه کنند.

وی افزود: وقتی در دولتی مسوولیت می پذیریم باید این دغدغه را داشته باشیم که رییس آن دولت به نوع مدیریت چگونه نگاه می کند به این معنی که با مبانی فکری رییس دولت به عنوان منتخب مردم در مواجه با بحث مدیریت تحدی و تعدی نکنیم.

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: خواسته دولت سیزدهم از مدیران تحقق مبانی مدیریتی است و اساس این دولت بر مبنای محبت مدیران بر مردم شکل گرفته است یعنی بر اساس نگاه انقلاب اسلامی در فضای مدیریتی از ابتدای انقلاب و طی چهل سال به همین صورت بوده است.

شکوه فر تصریح کرد: این مبانی مدیریتی شامل ابعاد فقهی، عقلی و ملی می شود و دستوری که به مدیران و حاکمان جامعه می دهد این است که مدیر جامعه اسلامی برای مردم باید مانند پدر جامعه باشد.

وی اضافه کرد: جامعه اسلامی نسبت به همه مخاطبان و خدمات گیرندگانش باید مسوولیت داشته باشد و از مدیران تنها پشت میزنشین را انتخاب نکند.

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: مدیران نیز باید در استان وقت بگذارند و با بررسی تمام نقاط استان از ظرفیت های موجود غافل نشوند و امکان پیشرفت را از جوان یا نوجوانی سلب نکنند.

شکوه فر اظهار داشت: از مدیریت جدید انتظار می رود از ظرفیت های استان و جوانان غافل نشده و امیدواریم بتوایم از ظرفیت ایشان برای رشد و ارتقای استان استفاده کنیم.

به گزارش ایرنا، در این آیین از زحمات مظفر علیشایی تقدیر و شهاب شهبازی بعنوان مدیرکل جدید این اداره معرفی شد./ایرنا